Máy lọc không khí/ MCC AIR PURIFIER

Model: MF200, MF250, MF300, MF500, MF600, MF800

Ứng dụng: Máy lọc không khí cho mọi loại môi trường trong nhà, được ứng dụng trong các ngành như bệnh viện, khách sạn, văn phòng, nhà ở, trường học và nơi cần có không khí chất lượng.

Kích thước: Tham khảo Catalogue