Lọc tròn Polyester/ MCC POLYESTER CARTRIDGE FILTER F8

Model:  MF-POC324-66-08, MF-POC352-66-08, MF-POC324-75-08, MF-POC324-88-08, MF-POC324-91-08

Ứng dụng: Dùng cho hệ thống điều hòa không khí, hệ thống HVAC, hệ thống thông gió cho các ngành: dược phẩm, sức khỏe & bệnh viện, thực phẩm, điện tử, sản xuất chất bán dẫn, công nghiệp

Lớp lọc: F8 theo EN 779

Độ dày: 324mm, 352mm

Kích thước: Tham khảo Catalogue

Danh mục: