Lọc tròn Cellulose/ MCC CELLULOSE CARTRIDGE FILTER F9

Model:  MF-CEC324-66-09, MF-CEC352-66-09, MF-CEC324-75-09, MF-CEC324-88-09, MF-CEC324-91-09

Ứng dụng: Dùng cho hệ thống điều hòa không khí, hệ thống HVAC, hệ thống thông gió cho các ngành: dược phẩm, sức khỏe & bệnh viện, thực phẩm, điện tử, sản xuất chất bán dẫn, công nghiệp

Lớp lọc: F9 theo EN 779

Độ dày: 324mm, 352mm

Kích thước: Tham khảo Catalogue

Danh mục: