LỌC KHÍ THẢI/ MCC EXHAUST

Model: MF-EXH526, MF-EXP526, MF-EX526

Ứng dụng: MCC Exhaust là thiết bị treo tường được sử dụng cho hệ thống lọc khí thải/khí hồi, được sử dụng trong ngành thực phẩm, công nghệ sinh học, hóa học, bệnh viện, cơ sở chăn nuôi.

Kích thước: Tham khảo Catalogue