Cleanbench/ MCC CLB

Model: MF-CLB2200

Ứng dụng: Clean bench thường được sử dụng trong các ứng dụng như kiểm tra, đóng gói, hoặc chuẩn bị mẫu trong phòng sạch, trong lĩnh vực y tế, dược phẩm, điện tử, hóa chất, sinh học, và các ngành công nghiệp.

Kích thước: Tham khảo Catalogue

Danh mục: