BUỒNG CÂN NGUYÊN LIỆU/ MCC LAF

Model: MF-LAF

Ứng dụng: PassBox Air Shower được sử dụng rộng rãi trong các nghành như: Điện tử, Hóa học, Y học và Dược phẩm

Kích thước: Tham khảo Catalogue

Danh mục: