BAG IN BAG OUT/ MCC BIBO

Model: MF-BB725, MF-BB420

Ứng dụng: Lọc khí thải không khí bị ô nhiễm (các hạt, vi sinh vật, phân tử), được sử dụng trong các ngành như: Dược phẩm, Công nghệ sinh học, Hóa học, Bệnh viện, Phòng thí nghiệm an toàn sinh học, cơ sở chăn nuôi.

Kích thước: Tham khảo Catalogue