Lọc V Bank F8, khung nhựa, dày 292mm

Ứng dụng: Sử dụng cho hệ thống điều hòa, AHU.

Danh mục: