Lọc thô G2, dày 20mm, loại Panel

Ứng dụng: Sử dụng cho điều hòa trung tâm, AHU và lắp đặt tại miệng hồi gió cho phòng sạch.

Danh mục: