Lọc Carbon G4 loại Panel, dày 20mm

Ứng dụng: Sử dụng để lọc bụi và lọc mùi

Danh mục: